Trò game bài số 1 có đổi thưởng vào năm 2024

Thứ Sáu , 12/01/2024

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG game bài đổi thưởng

By Admin | 04/12/2018

I. QUY ĐỊNH CHUNG :

1. Khoa vật tí trị 1iệu phục hồi chức năng là khoa lâm sàng, phải thực hiện đầy đủ quy chế game bài đổi thưởng . Khoa được bố trí ở nơi thuận tiện cho người tàn tật di chuyển và đi lại.

2. Khoa có nhiệm vụ:

a- Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bị khiếm khuyết giảm chức năng và tàn tật.

b- Sản xuất và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, thay thế.

c- Chỉ đạo về mặt kĩ thuật hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

3. Khoa phải có đầy đủ các dụng cụ cơ bản về vận động trị liệu và một số trang thiết bị về vật lí trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu để phục vụ cho điều trị và phục hồi chức năng.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ :

1. Chẩn đoán :

Bác sĩ khoa vật lí trị liệu - phục hồi chức năng có trách nhiệm:

a. Khám xác định nhu cầu cần phục hồi chức năng và chỉ định điều trị cho người bệnh.

b. Khám bệnh toàn diện, kết hợp khám lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyên khoa để giúp cho chẩn đoán đúng, loại trừ các bệnh không có chỉ định điều trị bằng phương pháp vật lí trị liệu - phục hồi chức năng.

2. Điều trị :

Bác sĩ khoa vật lí trị liệu - phục hồi chức năng có trách nhiệm:

a. Sử dụng chủ yếu các phương pháp vật lí trị liệu - phục hồi chức năng, kết hợp dùng thuốc khi thật cẩn thiết trong điều trị.

b. Các thao tác phải thực hiện đúng quy định kĩ thuật game bài đổi thưởng , chuẩn bi sẵn sàng các phương tiện cấp cứu như ngừng tim, điện giật, bỏng, ngất…

c. Giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên những người bệnh điều trị lần đầu thực

hiện đúng kĩ thuật. Phát huy vai trò chủ động tích cực của người bệnh và sự giúp đỡ của gia đình người bệnh.

d. Phối hợp chặt chẽ với các khoa trong game bài đổi thưởng , cử cán bộ đi thăm khám, hướng dẫn, giúp đỡ kĩ thuật phục hồi chức năng cho các trường hợp bệnh nặng tại các khoa.

3. Hồ sơ bệnh án :

Bác sĩ khoa vật lí trị liệu-phục hồi chức năng có trách nhiệm:

a. Làm hồ sơ bệnh án thống nhất theo mẫu quy định, ghi chép đầy đủ. Phải sơ kết từng đợt điều trị, lượng giá đầy đủ về thể lực, chức năng của người bệnh, bổ sung phương pháp điều trị, phục hồi kịp thời.

b. Khi người bệnh ra viện phải tổng kết bệnh án, ghi rõ tình trạng sức khoẻ người bệnh và những hướng dẫn để người bệnh tiếp tục tự chăm sóc phục hồi.

4. Bảo đảm an toàn :

a. Trưởng khoa vật lí trị liệu-phục hồi chức năng có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy định vận hành từng máy, phân công người sử dụng bảo quản cụ thể và bảo đảm đồ dùng trong phòng máy như giường, bàn ghế.. không được làm bằng kim loại, không có chất dễ cháy, dễ nổ.

b. Kĩ thuật viên vận hành thiết bị y tế có trách nhiệm:

- Trước khi điều trị phải kiểm tra lại thiết bị y tế bảo đảm thật an toàn mới được sử dụng.

- Sử dụng các thiết bị y tế có điện cao tần, trung tần khi trong phòng không có máy khác đang hoạt động. Các máy trong phòng đặt cách nhau ít nhất là 3m, phòng phải khô ráo, sạch sẽ.

- Khi máy đang phát sóng không được chạm vào người bệnh và máy.

- Phải luôn theo dõi diễn biến bất thường của người bệnh.

- Bảo đảm các lọ dung dịch thuốc hoặc hoá chất phải có nhãn và được bảo quản, sử dụng theo đúng quy chế sử dụng thuốc.

VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


CM TIẾP CẬN THÔNG TIN

CM TRUYỀN THÔNG GDSK

CM PHÒNG CHỐNG DỊCH

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Thư viện ảnh