Trò game bài số 1 có đổi thưởng vào năm 2024

Chủ Nhật , 02/06/2024

Ban hành “Quy trình tiếp nhận đăng ký khám, chữa bệnh ngoại trú và liên kết tài khoản người dân để tiếp nhận kết quả khám bệnh qua Hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp tại game bài đổi thưởng ”

By Admin | 19/01/2021

VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


CM TIẾP CẬN THÔNG TIN

CM TRUYỀN THÔNG GDSK

CM PHÒNG CHỐNG DỊCH

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Thư viện ảnh