Trò game bài số 1 có đổi thưởng vào năm 2024

Chủ Nhật , 02/06/2024

Nền tảng của game bài đổi thưởng

By Admin | 10/05/2018

Sứ mệnh: Chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh trong huyện tháp mười và các địa phương lân cận.

Tầm nhìn: Tạo dựng niềm tin, phấn đấu xây dựng thương hiệu uy tín trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe  nhân dân vùng đồng tháp mười và địa phương lân cận.

Văn hóa làm việc: Nhân văn, hiện đại và đảm bảo quy tắc ứng xử Bộ Y Tế qui định.

Slogan: Sức khoẻ mọi người là hạnh phúc của chúng tôi

 

VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


CM TIẾP CẬN THÔNG TIN

CM TRUYỀN THÔNG GDSK

CM PHÒNG CHỐNG DỊCH

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Thư viện ảnh