Trò game bài số 1 có đổi thưởng vào năm 2024

Chủ Nhật , 02/06/2024

Quá trình hình thành và hoạt động của game bài đổi thưởng 30/4 Mỹ An nay là game bài đổi thưởng đa khoa khu vực Tháp Mười qua các thời kỳ lãnh đạo

By Admin | 03/03/2021

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA game bài đổi thưởng 30/4 MỸ AN

NAY LÀ BỆNH VIÊN ĐA KHOA KHU VỰC THÁP MƯỜI QUA CÁC THỜI KỲ LÃNH ĐẠO

A/. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Tháng 9 năm 1975 đồng chí Nguyễn Thành Liêm (6 Liêm) qui tụ được 25 anh chị em y tá chế độ cũ của 2 game bài đổi thưởng Cao Lãnh và Sa Đéc về tập trung tại chùa Hương - Sa Đéc để chuẩn bị bổ sung vào game bài đổi thưởng vùng kinh tế mới Tháp Mười.

Tháng 10/1975 đồng chí Nguyễn Việt Thanh (Tư Thanh) Phó ty Y Tế Đồng Tháp liên hệ về trên xin được một cơ số game bài đổi thưởng giã chiến 50 giường và một máy đèn để phục vụ ánh sáng cho game bài đổi thưởng .

Cũng trong tháng 10/1975 đồng chí Nguyễn Thành Liêm cùng với một số cán bộ đi vào vùng Mỹ An kiếm cơ sở để thành lập game bài đổi thưởng , đầu tiên đến gặp ông Năm Thành Đoán đại diện giáo xứ nhà thờ Mỹ An để hỏi mượn 3 dãy nhà trong khu nhà thờ đang bỏ trống để làm game bài đổi thưởng và được phía họ Đạo đồng ý cho mượn, trong biên bản có ghi "Họ Đạo nhà thờ Mỹ An đồng ý cho anh em cách mạng mượn 03 dãy nhà để làm game bài đổi thưởng , khi nào anh em cách mạng không sử dụng nữa thì trả lại cho họ đạo chúng tôi". Và khi game bài đổi thưởng đã xây dựng xong, một số khoa phòng đủ phục vụ thì đã trả lại cho nhà thờ Mỹ An 03 dãy nhà đã mượn. Cùng thời gian này đ/c Sáu Liêm quan hệ với địa phương và đã được UBND xã Mỹ An đồng ý giao cho 01 dãy trường học đang bỏ trống để làm game bài đổi thưởng

Ban lãnh đạo đi xây dựng game bài đổi thưởng vùng kinh tế mới lúc bấy giờ gồm có đ/c Nguyễn Việt Thanh - Phó ty Y tế tỉnh Đồng Tháp và đồng chí Nguyễn Thành Liêm cán bộ ban hồi hương tỉnh Đồng Tháp, lực lượng game bài đổi thưởng gồm có một số cán bộ y tế cách mạng tại chỗ phối hợp cùng cán bộ ở khu về như: đ/c Võ Hồng Thái, Võ Văn Giám, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Hồng, Võ Thị Kỉnh, Bùi Thị Kim Thoa và sau đó là đồng chí Nguyễn Văn Ngàn lực lượng y tá chế độ cũ, game bài đổi thưởng Sa Đéc có 13 người, trong đó có 3 nữ hộ sinh trung học và 01 cán sự y tế, game bài đổi thưởng Cao Lãnh có 12 người, trong đó có 01 cán sự y tế.

Ban đầu bố trí tạm thời một số cơ sở hiện có như sau: dãy trường học làm phòng cấp cứu và khu hành chánh trong đó có phòng của ban lãnh đạo, 03 dãy nhà mượn được bố trí gồm: 01 dãy sát bờ sông làm khoa Ngoại, Phòng Mổ, Hậu Phẫu và Khoa Sản, 02 dãy giữa làm khoa Dược, kho Thuốc, kho Hành chánh quản trị và nhà bếp, dãy cuối làm khoa Nhi, trong thời gian này chưa có khoa Nội, game bài đổi thưởng đã xin kinh phí của Sở Y Tế cùng với sự giúp đỡ của bà con cô bác cho một số cây tràm đã xây dựng được một dãy nhà bằng cây tre lá cặp sau dãy trường học để làm khoa Nội.

Trong thời gian này, game bài đổi thưởng đang sửa chữa xây dựng bước đầu còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, đã được bà con cô bác ở tại chỗ cũng như bà con ở các xã Tân Kiều, Mỹ Hòa, Trường Xuân giúp đỡ cây, tre, lá, nhất là cây tràm để làm hàng rào game bài đổi thưởng , làm nhà nội trú cho CB.CNV ở, vì CB.CNV đến làm việc tại game bài đổi thưởng 100% đều ở nội trú.

Vào giữa năm 1976 Sở Y tế bổ nhiệm đ/c Trần Văn Khấu (Tư Khấu) là trung úy, y sĩ quân y phục viên về làm Bệnh Viện Phó, thời gian này không có Bệnh Viện Trưởng, từ khi đ/c Trần Văn Khấu về nhận nhiệm vụ thì đ/c Nguyễn Việt Thanh và đ/c Nguyễn Thành Liêm trở về Sở và cũng từ đây tên Bệnh Viện Vùng Kinh Tế Mới không còn nữa chuẩn bị cho game bài đổi thưởng 30/4 ra đời.

Đ/c Trần Văn Khấu bắt đầu chuẩn bị bộ khung game bài đổi thưởng để hoạt động gồm có:

Ban Lãnh đạo gồm đ/c Trần Văn Khấu - Bệnh Viện Phó làm thủ trưởng

game bài đổi thưởng , là Bí thư chi bộ, hai đồng chí Võ Hồng Thái và đ/c Võ Văn Giám không phải là Bệnh Viện Phó nhưng coi như Thường Trực của Ban Lãnh đạo. Chi bộ lúc bấy giờ có 10 đ/c đảng viên trong đó có đ/c Trần Văn Khấu, Võ Văn Giám, Võ Hồng Thái, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Hồng, Võ Thị Kỉnh, Bùi Thị Kim Thoa, y tá Nguyễn Văn Phiến, y tá Nguyễn Hồng Bạch và 01 đ/c Kế toán trưởng là đ/c Hồ Tung (có quyết định của Sở Y Tế và kiêm luôn Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chánh) cho đến năm 1990 giao lại cho đ/c bác sĩ Nguyễn Việt Thu làm Trưởng Phòng Tổ chức.

- Bí thư Đoàn TNCSHCM là đ/c Phan Ngọc Thanh.

Tổ chức Công Đoàn cơ sở trong thời gian này chưa có hoạt động, đến năm 1997 CĐCS mới có thành lập, đ/c Võ Hồng Thái làm thư ký CĐCS, đ/c Hồ Tung - Phó thư ký và đến năm 1979 đ/c Hồ Tung giữ chức Thư ký CĐCS, rồi Chủ tịch CĐCS suốt mấy nhiệm kỳ cho đến tháng 5/1995 giao lại cho đ/c bác sĩ Nguyễn Thanh Hồng làm chủ tịch CĐCS.

Tổ chức khoa phòng:

Phòng CCHS: do đ/c Võ Hồng Thái làm trưởng phòng.

Khoa Nội: do đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa làm trưởng khoa.

Khoa Ngoại: do đ/c Võ Văn Giám làm trưởng khoa.

Khoa Sản: do đ/c Võ Thị Kỉnh làm trưởng khoa.

Khoa Nhi: do đ/c Lê Hồng làm trưởng khoa

Khoa Dược: do đ/c Bùi Thị Kim Thoa làm trưởng khoa

B/. HOẠT ĐỘNG CỦA game bài đổi thưởng:

Đến ngày 04/10/1976 game bài đổi thưởng chính thức khai trương lấy tên là game bài đổi thưởng 30/4 để tiếp nhận bệnh nhân vùng Tháp Mười và bệnh nhân các xã lân cận của 2 Tỉnh Long An và Tiền Giang đến điều trị.

 

I/. Năm 1976: Cán bộ công nhân viên gồm có 53 người, trong đó có:

10 Trung cấp các loại

24 Sơ cấp các loại.

19 Nhân viên khác (Năm 1976, y tá lúc bấy giờ rất khan hiếm, nên game bài đổi thưởng đã thu một số nhân viên chưa qua đào tạo vào làm phụ cho y tá ở các khoa phòng, sau này số nhân viên này được ưu tiên đào tạo tại chỗ thành y tá).

Phục vụ 50 giường bệnh.

Kể từ năm 1976 bệnh viên lấy mốc trung bình 10 năm làm mốc thời gian để so sánh mức độ tăng trưởng về công tác đào tạo cán bộ qua các thời kỳ (1976. 1986, 1996,2006).

Trong thời gian game bài đổi thưởng bắt đầu hoạt động 02 đ/c Võ Hồng Thái và Võ Văn Giám được game bài đổi thưởng cử giữ chức vụ Bệnh Viện Phó, còn đ/c Trần Văn

Khấu với chức danh là game bài đổi thưởng phó nhưng trên thực tế làm việc với danh nghĩa là Q.Bệnh Viện Trưởng.

Đến năm 1977 Sở Y Tế bổ sung bác sĩ Nguyễn Văn Thành - bác sĩ chế độ cũ của Bệnh Viện Sa Đéc vào game bài đổi thưởng 30/4 và đến năm 1979 bác sĩ Thành đã xin nghỉ việc.

Năm 1978 Sở Y Tế bổ sung bác sĩ Nguyễn Văn Phiếm từ game bài đổi thưởng Cao Lãnh về game bài đổi thưởng 30/4, sau mấy tháng phục vụ bác sĩ Phiếm đã xin về Bắc. Cũng trong năm 1978 đ/c Đoàn Phỉ được Sở Y Tế chuyển về game bài đổi thưởng 30/4 và đến năm 1979 được cử giữ chức vụ game bài đổi thưởng Phó.

Cuối năm 1981 vợ chồng bác sĩ Ngô Thế Dân và bác sĩ Phan Thị Mộc Hương được Sở Y Tế bổ nhiệm về công tác tại game bài đổi thưởng 30/4, đến đầu năm 1982 bác sĩ Dân được Sở Y Tế quyết định cử giữ chức vụ Bệnh Viện Trưởng thay thế đ/c Trần Văn Khấu sang làm Trưởng Phòng Y Tế huyện Tháp Mười, bác sĩ Hương được game bài đổi thưởng cử làm Trưởng Khoa Sản, kể từ đây game bài đổi thưởng 30/4 có bác sĩ về phục vụ lâu dài.

Sau mấy năm hoạt động các đ/c sau đây lần lượt được cử đi học bác sĩ chuyên tu như: đ/c Đoàn phỉ, đ/c Võ Văn Du, đ/c Võ Văn Giám, đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, đ/c Lê Hồng, đ/c Nguyễn Việt Thu, đ/c Nguyễn Thanh Hồng và các đ/c khác, còn đ/c Võ Hồng Thái được chuyển qua làm Phó Phòng LĐTBXH huyện Tháp Mười.

Đến năm 1983 Sở Y Tế bổ nhiệm bác sĩ Tạ Hữu Quang về game bài đổi thưởng 30/4, sau đó được cử giữ chức vụ game bài đổi thưởng phó. Đến năm 1985 đ/c Nguyễn Trung Nhựt cũng được cử giữ chức vụ game bài đổi thưởng phó và sau đó đ/c Nhựt cũng được cử đi học bác sĩ chuyên tu.

Trong thời gian vừa hoạt động vừa xây dựng^game bài đổi thưởng đã xin kinh phí trên về xây dựng được 01 dãy nhà làm hội trường, 04 dãy nhà khác bố trí các khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, 01 dãy làm cấp cứu hồi sức, cận lâm sàng, 01 dãy làm khoa Liên chuyên khoa, tổ chức hành chárửi và phòng Ban Lãnh đạo, 02 dãy nhà nhỏ làm Khoa Lao và nhà xác (nhà được xây tường gạch gắn gạch men, mái lợp tole, nền lót gạch bông). Các dãy nhà này được xây dựng trên phần đất của gia đình ông Mười Đàng, được UBND huyện Tháp Mười trưng dụng và đền bù giao cho game bài đổi thưởng xây dựng. Đến lúc này game bài đổi thưởng đã trả 03 dãy nhà mượn lại cho Họ Đạo Mỹ An y như ữong biên bản đã ghi.

Khoảng thời gian này ngành y tế huyện Tháp Mười có thay đổi về cơ chế hoạt động như: Thành lập Trung tâm y tế huyện Tháp Mười trong đó có game bài đổi thưởng huyện, không có phòng y tế huyện. Do đ/c bác sĩ Ngô Thế Dân làm Giám đốc Trung tâm, đ/c bác sĩ Tạ Hữu Quạng làm Phó Giám đốc.

 

II/. Năm 1986: Cán bộ công nhân viên game bài đổi thưởng gồm có 101 người, trong đó

có:

21 Đại học (kể cả 10 bác sĩ phục vụ ở 10 trạm y tế xã và Thị Trấn).

33 Trung cấp các loại

39 Sơ cấp các loại.

08 nhân viên khác

Phục vụ 100 giường bệnh.

Đến năm 1988, bác sĩ Ngô Thế Dân được UBND huyện Tháp Mười cử giữ thêm chức vụ Giám đốc Cty TEDICOVINA, kinh doanh mặt hàng sông mây, trụ sở đóng tại Quận 1, TP.HCM, từ đây bác sĩ Dân vừa công tác game bài đổi thưởng , vừa công tác tại Công ty. Cũng trong năm này, UBND huyện Tháp Mười chấp thuận cho game bài đổi thưởng 30/4 xây dựng mở rộng thêm 01 game bài đổi thưởng mới phía ngoài game bài đổi thưởng cũ bằng nguồn kinh phí của 02 Công ty TEDICOVINA và Công ty dược phẩm của huyện trên phần đất của gia đình ông Sáu Mỹ Quang, được UBND huyện Tháp Mười trưng dụng và đền bù giao cho game bài đổi thưởng xây dựng.

Thay mặt game bài đổi thưởng , chúng tôi xin chân thành nói lời cảm ơn đối với hai gia đình ông bà Mười Đàng và ông bà Sáu Mỹ Quang đã giao đất cho game bài đổi thưởng xây dựng mở rộng cơ sở phục vụ sức khỏe nhân dân, và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác gần xa đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi về công, về của để xây dựng nên một game bài đổi thưởng mang đầy tính đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân vùng sâu đồng Tháp Mười.

Kể từ năm 1987 trở đi, 2 đ/c Võ Văn Du và Võ Văn Giám đã tốt nghiệp bác sĩ Chuyên tu về được cử giữ chức vụ p. giám đốc trung tâm y tế huyện.

game bài đổi thưởng 30/4 nằm trong cơ chế Trung tâm y tế huyện hoạt động với con dấu riêng là game bài đổi thưởng 30/4, mấy năm sau đó trên tỉnh có Công văn về nêu rõ: game bài đổi thưởng ở địa danh nào thì lấy tên ở địa danh đó. Thí dụ: game bài đổi thưởng ở Sa Đéc thì lấy tên game bài đổi thưởng Sa Đéc, game bài đổi thưởng ở Mỹ An thì lấy tên game bài đổi thưởng Mỹ An, nhưng trong Ban lãnh đạo game bài đổi thưởng 30/4 thống nhất là tên game bài đổi thưởng 30/4 đã ăn sâu vào lòng người dân ở vùng căn cứ địa cách mạng của 2 thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ nên vẫn để tên game bài đổi thưởng 30/4 và thêm chữ Mỹ An vào sau, như mọi giao dịch trước đây đều gọi là game bài đổi thưởng 30/4 Mỹ An, nhưng thực tế vẫn đóng dấu game bài đổi thưởng 30/4 không có con dấu game bài đổi thưởng Mỹ An.

Đến tháng 01/1991 bác sĩ Ngô Thế Dân được trên điều công tác khác, sau đó ƯBND huyện Tháp Mười chiírì cuộc họp với CB.CNV game bài đổi thưởng để bầu ra vị Giám đốc mới gồm 03 ứng cử viên là: Bác sĩ Võ Văn Du, bác sĩ Võ Văn Giám, bác sĩ Tạ Hữu Quang, kết quả bác sĩ Du đắc cử làm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tháp Mười

III/. Năm 1996: Cán bộ công nhân viên game bài đổi thưởng gồm có 136 ngườitrong đó có:

35 Đại học (kể cả 15 bác sĩ phục vụ ở 13 trạm y tế xã thị trấn).

78 Trung cấp các loại.

13 Sơ cấp các loại

10 nhân viên khác

Phục vụ 150 giường bệnh.

Năm 2004: Trung tâm y tế huyện Tháp Mười tách ra làm hai cơ quan:

1/. Trung tâm y tế huyện Tháp Mười do đ/c bác sĩ ,Tạ Hữu Quang làm giám đốc trung tâm.

2/. game bài đổi thưởng đa khoa khu vực huyện Tháp Mười do đ/c bác sĩ Võ Văn Du làm giám đốc game bài đổi thưởng .

Kể từ đây game bài đổi thưởng không còn quản lý các trạm y tế xã và Thị Trấn giao về cho trung tâm y tế huyện trực tiếp quản lý.

Đến năm 2005 Trung tâm y tế huyện tách ra thành 3 cơ quan:

Phòng Y Tế huyện Tháp Mười do bác sĩ Tạ Hữu Quang làm trưởngphòng.

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng huyện Tháp Mười do bác sĩ Võ Công Đoàn làm Giám đốc trung tâm.

Phòng khám đa khoa khu vực Huyện Tháp Mười do bác sĩ Nguyễn Phong Thương làm trưởng phòng.

Đến tháng 4/2005 Bác sĩ Võ Văn Du được sở y tế điều về làm giám đốc Trung tâm da liễu Đồng Tháp và bổ nhiệm bác sĩ Dương Thành Nỉ về làm giám đốc game bài đổi thưởng đa khoa khu vực Tháp Mười.

IV/. Năm 2006: Cán bộ công nhân viên game bài đổi thưởng gồm có 131 người trong đó có:

12 cán bộ sau Đại học

25 Đại học

86 Trung cấp

4 Sơ cấp.

12 nhân viên khác.

Phục vụ 200 giường bệnh.

Năm 2008: Cơ chế mới đây nhất của ngành y tế huyện Tháp Mười là không có trung tâm YTDP, không có phòng khám đa khoa khu vực, chỉ có 03 đơn vị hoạt động gồm:

game bài đổi thưởng Đa Khoa khu vực huyện Tháp Mười do bác sĩ Dương Thành Nỉ làm giám đốc.

Trung tâm y tế huyện TM do bác sĩ Trương Thị Tuyết Hồng làm Giámđốc.

Phòng Y Tế huyện TM do bác sĩ Võ Công Đoàn làm trưởng phòng.

C/.MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA game bài đổi thưởng:

Qua các năm hoạt động, game bài đổi thưởng được đánh giá là đom vị có nhiều thành tích vượt bậc về công tác CSSKBĐ cho nhân dân, thành tích năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước, những thành quả trên được thể hiện qua các mức khen thưởng như sau:

Trung ương khen thưởng:

3 bằng khen của Bộ y tế tặng các năm 1978, 1986, 2001 về thành tích chống lũ lụt, công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân và bảo vệ tài sản XHCN.

2 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tặng cán bộ đoàn viên công đoàn Bệnh Viện 30/04. Qua các năm 1986, 1988 về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3 bằng khen của Công Đoàn ngành Y tế Trung ương tặng cán bộ đoàn viên công đoàn bệnh viên 30/4 về thành tích chống lũ lụt qua các năm và thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1 cờ thi đua luân lưu của Chủ tịch hội đồng Bộ trường nay là Thủ tướng chính phủ tặng năm 1986 cho cán bộ công nhân game bài đổi thưởng 30/4 Mỹ An về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1 Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nay là Chủ Tịch nước do đ/c Trường Chinh ký tặng cho cán bộ công nhân game bài đổi thưởng 30/4 Mỹ An về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1 Huân chương lao động hạng nhất của chủ tịch Hội đồng Nhà nước do Đ/c Võ Chí Công ký tặng cho cán bộ công nhân viên ngành y tế huyện Tháp Mười về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Địa phương khen tặng:

1 cờ thi đua 5 năm liền (1980-1985) do UBND tỉnh Đồng Tháp tặng cán bộ công nhân viên game bài đổi thưởng 30/4 Mỹ An về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

1 cờ quyết thắng của Bộ tư lệnh Quân khu 9 tặng cán bộ công nhân viên game bài đổi thưởng viện 30/4 về thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác Dân quan tự vệ và An ninh Quốc phòng của đơn vị.

Rất nhiều cờ và bằng khen của UBND tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, tặng cán bộ công nhân viên Bệnh viên 30/4 về thành tích hoạt động của đơn vị, của các tổ đội Lao động XHCN, các tổ đội lao động giỏi cấp ngành, cấp tình của nhiều năm liền.

Rất nhiều bằng khen, giấy khen, cờ và hiện vật của các cơ ngành tỉnh tặng cán bộ công nhân viên game bài đổi thưởng 30/4 về các thành tích hoạt động Văn, Thể, Mỹ như: Văn nghệ đạt giải nhất của tỉnh, hoạt động TDTT, có các đội bóng như: đội bóng đá, cầu lông, bóngchuyền nam, bóng chuyền nữ trải đều khắp khoa phòng, tổ chức giao lưu với các tình bạn như: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long đềtluôn tạo được sự đồng thuận của Ban lãnh đạo game bài đổi thưởng đến các khoa phòng làm động lực thúc đẩy phong trào khỏe để phục vụ Tổ quốc, khỏe để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

về hoạt động tuyến trước: Kể từ năm 1985 Trung tâm y tế huyện Tháp Mười là đơn vị dẫn đầu của ngành y tế Đồng Tháp, có 100% trạm y tế có bác sĩ về phục vụ và 100% số xã, thị trấn có trạm y tế xây dựng bán kiên cổ (nhà xây tường gạch, mái lợp tole, nền lót gạch), cố Bộ Trưởng bộ Y tế bác sĩ Đặng Hồi Xuân đã phát biểu tại hội trường game bài đổi thưởng : ngành y tế huyện các anh đã đi trước 10 năm so với kế hoạch của Bộ về công tác tuyến trước và đã được Bộ biểu dương công tác pha chế dịch truyền phục vụ bệnh nhân của game bài đổi thưởng làm ăn đúng bài bảng cho các game bài đổi thưởng trong vùng học tập tại hội nghị các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức tại Mỹ Tho, và Bộ trưởng Y tế đã biểu dương công tác hoạt động chống lũ ở Trạm y tế xã Đốc Binh Kiều tại Hội nghi thi đua toàn quốc của ngành y tế tại Hà Nội, y sĩ Đào Kim Liễu - trưởng trạm y tế xã Đốc Binh Kiều được Bộ trưởng biểu dương và trao tặng huy chương Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của Thủ tướng Chính phủ.

 

Biểu đồ tăng trưởng về đào tạo cán bộ qua 4 mốc thời gian hoạt động

(1976-1986-1996-2006)

Học vị

1976

1986

1996

2006

Sau Đại học

 

 

 

12

Đại học

 

21

35

25

Trung cấp các loại

10

33

78

86

Sơ cấp các loại

24

39

13

4

CBNV khác

19

8

10

12

Tổng số

53

101

136

131

D/. PHẨN KT:

game bài đổi thưởng 30/4 nay là game bài đổi thưởng Đa Khoa khu vực Tháp Mười từ khi mới thành lập bắt tay vào hoạt động Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho nhân dân được thành công tốt đẹp cho đến ngày hôm nay phải nói đến công tác tư tưởng là hàng đầu, vì từ đó nó đã tạo được sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ cũ và cán bộ mới, giữa anh chị em cán bộ cách mạng với anh chị em giải phóng mới cùng nhau chung sức chung lòng biến không thành có biến khó thành dễ để xây dựng thành công một game bài đổi thưởng đầy tình thương yêu của lãnh đạo và nhân dân hết lòng phục vụ nhân dân và bệnh nhân một cách vô điều kiện, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ "Lươngy như từ mẫu".

 

VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


CM TIẾP CẬN THÔNG TIN

CM TRUYỀN THÔNG GDSK

CM PHÒNG CHỐNG DỊCH

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Thư viện ảnh