Trò game bài số 1 có đổi thưởng vào năm 2024

Chủ Nhật , 02/06/2024

game bài đổi thưởng tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyên đề “hướng dẫn viết sáng kiến cải tiến và cập nhật những văn bản mới”

By Admin | 26/09/2020

Ngày 26 tháng 09 năm 2020 Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tháp Mười phối hợp Hội Y học tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp chuyên đề “hướng dẫn viết sáng kiến cải tiến và cập nhật văn bản mới” cho cán bộ y tế tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tháp Mười và Trung Tâm Y Tế huyện Tháp Mười.

Mục tiêu buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng cho nhân viên y tế có kiến thức tổng quan và kết hợp cập nhật hiểu biết mới về viết sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc ngành y tế

game bài đổi thưởng

Tại buổi tập huấn cán bộ y tế đã được bác sĩ CKII Võ Thị Kim Oanh hướng dẫn cụ thể và thực tế viết sáng kiến cải tiến kỹ thuật đồng thời cập nhật những văn bản mới về sáng kiến cải tiến kỹ thuật buổi tập huấn cán bộ y tế đã được cập nhật kịp thời kiến thức tổng quan những hiểu biết mới về sáng kiến cải tiến tạo điều kiện cho cán bộ ngành y tế tại Bệnh Viện và Trung Tâm y tế phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động.

VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


CM TIẾP CẬN THÔNG TIN

CM TRUYỀN THÔNG GDSK

CM PHÒNG CHỐNG DỊCH

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Thư viện ảnh