Trò game bài số 1 có đổi thưởng vào năm 2024

Thứ Sáu , 12/01/2024

game bài đổi thưởng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức 2022

By Admin | 26/12/2022

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc game bài đổi thưởng , BCH Đảng ủy,  BCH Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên, các trưởng, phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng các khoa.

Theo báo cáo tại Hội nghị năm 2022 dù còn nhiều khó khăn nhưng game bài đổi thưởng đều đạt đa số các chỉ tiêu đề ra so với kế hoạch và cùng kỳ. Đặc biệt tổng số lượt khám bệnh đạt 124,6%; số lượt điều trị ngoại trú đạt 145,8%; số lần phẫu thuật đạt 121,2% so với kế hoạch, các chỉ tiêu về xét nghiệm cũng đạt so với kế hoạch đề ra.

game bài đổi thưởng

Ngoài việcbáo cáo hoạt động về chuyên môn của game bài đổi thưởng năm 2022, Hội nghị còn nghe báo cáo thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân, báo cáo thu chi tài chính, biểu quyết các chỉ tiêu trong năm 2023 và cuối cùng là chương trình phát động thi đua của game bài đổi thưởng .

Phát biểu tại hội nghị BSCKII Huỳnh Ngọc Diệp giám đốc game bài đổi thưởng biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2022 đồng thời chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết của game bài đổi thưởng . Đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023 nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, tiến đến game bài đổi thưởng tự chủ cấp độ 2.

VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


CM TIẾP CẬN THÔNG TIN

CM TRUYỀN THÔNG GDSK

CM PHÒNG CHỐNG DỊCH

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Thư viện ảnh