Trò game bài số 1 có đổi thưởng vào năm 2024

Chủ Nhật , 02/06/2024

Đảng ủy game bài đổi thưởng

By Admin | 23/04/2019

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm sóc

và bảo vệ sức khỏe người dân có hiệu quả

 

Thời gian gần đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc game bài đổi thưởng Đa khoa (BVĐK) khu vực Tháp Mười – tọa lạc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời phát huy tính sáng tạo, năng động của cán bộ, công chức, viên chức của game bài đổi thưởng , góp phần nâng cao hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao.

game bài đổi thưởng
Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Ngọc Diệp – Giám đốc game bài đổi thưởng Đa khoa khu vực Tháp Mười khám cho bệnh nhân điều trị nội trú

Đảng ủy, Ban Giám đốc BVĐK khu vực Tháp Mười xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và đã triển khai thực hiện hiệu quả như: mua sắm đúng quy định, công khai tài chánh minh bạch, thực hiện đúng Luật Kế toán... Trong đó, cải cách hành chính là một trong các giải pháp thiết thực để phòng, chống tham nhũng, nhờ đó tạo thuận lợi cho người bệnh và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức game bài đổi thưởng cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại game bài đổi thưởng thiết thực, hiệu quả.

Trong năm 2018, Đảng ủy và Ban Giám đốc BVĐK khu vực Tháp Mười thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cụ thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về chuyên môn như: khám ngoại trú 199.872 lượt (đạt 107,6% kế hoạch); điều trị nội trú cho 15.858 bệnh nhân (đạt 99,3% kế hoạch); công suất sử dụng giường bệnh đạt 101,29% (kế hoạch 90%); đã phẫu thuật cho 1.486 bệnh nhân (106,45% kế hoạch). Trong năm không để xảy ra sai sót chuyên môn do thiếu tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị.

Đảng ủy BVĐK khu vực Tháp Mười đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và phát huy phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại đơn vị nhằm ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Trong năm 2018, đơn vị đã nghiệm thu 5 đề tài nghiên cứu và 4 sáng kiến đề nghị Hội đồng khoa học công nghệ (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) công nhận.

Đảng ủy, Ban Giám đốc BVĐK khu vực Tháp Mười lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chỉ đạo tuyến, thông qua thực hiện Đề án 1816 đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới của game bài đổi thưởng tuyến trên và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho các cơ sở y tế, chống quá tải cho game bài đổi thưởng tuyến trên đã tạo được niềm tin của bệnh nhân nói riêng và người dân trong khu vực nói chung.

Trong năm 2018, BVĐK khu vực Tháp Mười tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới từ tuyến trên game bài đổi thưởng Thống Nhất (TP.HCM) trên các lãnh vực phẫu thuật nội soi tiêu hóa, gan mật, bướu cổ; từ BVĐK Đồng Tháp trên các lĩnh vực: nội soi dạ dày tá tràng cầm máu; đặt catherter động mạch xâm lấn; phẫu thuật nội soi ổ bụng...

Khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan đến vấn đề tài chính đã xảy ra trước đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc BVĐK khu vực Tháp Mười chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý kinh tế y tế tại đơn vị thông qua triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật kế toán, quyết toán, quản lý, lưu trữ chứng từ thu, chi, sổ sách đúng quy định.

Đặc biệt, BVĐK khu vực Tháp Mười đã khắc phục tình trạng mất cân đối thu chi với số tiền 5 tỷ đồng do thời gian trước để lại. Hiện tại, BVĐK khu vực Tháp Mười thường xuyên công khai minh bạch về tăng các nguồn thu, giảm các nguồn chi. Từ đó, ngoài tiền lương hàng tháng, cán bộ, công chức, viên chức được thưởng tiền thu nhập tăng thêm bình quân trên 1 triệu đồng/quý/người, góp phần tạo điều kiện cho viên chức an tâm công tác và gắn bó lâu dài với game bài đổi thưởng .

nguồn: DŨNG CHINH - báo Đồng Tháp

VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


CM TIẾP CẬN THÔNG TIN

CM TRUYỀN THÔNG GDSK

CM PHÒNG CHỐNG DỊCH

LIÊN KẾT WEBSITE

QUẢNG CÁO

THỐNG KẾ TRUY CẬP

Thư viện ảnh